Memphis native Tyler Badie on Mizzou making the Liberty Bowl

Missouri tailback Tyler Badie talks about the Tigers trip to the Liberty Bowl. Badie hails from Memphis.
Up Next
Missouri tailback Tyler Badie talks about the Tigers trip to the Liberty Bowl. Badie hails from Memphis.