The Kansas Capitol in Topeka.
The Kansas Capitol in Topeka. File photo
The Kansas Capitol in Topeka. File photo

Kansas misses tax estimates by $12.7 million; budget hole grows to around $75 million

November 01, 2016 05:34 PM