Kansas kicker Nick Bartolotta (14)
Kansas kicker Nick Bartolotta (14) SHANE KEYSER skeyser@kcstar.com
Kansas kicker Nick Bartolotta (14) SHANE KEYSER skeyser@kcstar.com