Kansas freshman Josh Jackson has made only 55.9 percent of his free throws this season.
Kansas freshman Josh Jackson has made only 55.9 percent of his free throws this season. John Sleezer jsleezer@kcstar.com
Kansas freshman Josh Jackson has made only 55.9 percent of his free throws this season. John Sleezer jsleezer@kcstar.com

Frank Mason says KU needs to convert from free-throw line this postseason

March 07, 2017 06:14 PM