Kansas State takes on Texas Tech on Saturday.
Kansas State takes on Texas Tech on Saturday. Ray Thompson AP
Kansas State takes on Texas Tech on Saturday. Ray Thompson AP