SHANE KEYSER Kansas City Star
SHANE KEYSER Kansas City Star

Missouri No. 14, K-State No. 18 in final AP college football poll

January 13, 2015 10:58 AM