Texas Rangers manager Ron Washington.
Texas Rangers manager Ron Washington. Charlie Riedel The Associated Press
Texas Rangers manager Ron Washington. Charlie Riedel The Associated Press

Ron Washington steps down as Texas Rangers manager

September 05, 2014 03:10 PM