Alexis Shonae Kane, 14, of Kansas City
Alexis Shonae Kane, 14, of Kansas City
Alexis Shonae Kane, 14, of Kansas City