Montea L. Theus
Montea L. Theus Kansas City Police Department
Montea L. Theus Kansas City Police Department