Kansas City Chiefs quarterback Alex Smith threw a pass against the Houston Texans.
Kansas City Chiefs quarterback Alex Smith threw a pass against the Houston Texans. DAVID EULITT deulitt@kcstar.com
Kansas City Chiefs quarterback Alex Smith threw a pass against the Houston Texans. DAVID EULITT deulitt@kcstar.com