Jason Sudeikis had reason to smile during the NBA All-Star celebrity game in Toronto.
Jason Sudeikis had reason to smile during the NBA All-Star celebrity game in Toronto. Chris Young The Associated Press
Jason Sudeikis had reason to smile during the NBA All-Star celebrity game in Toronto. Chris Young The Associated Press