Former Kansas star Frank Mason.
Former Kansas star Frank Mason. Rich Sugg rsugg@kcstar.com
Former Kansas star Frank Mason. Rich Sugg rsugg@kcstar.com