FC Kansas City forward Shea Groom.
FC Kansas City forward Shea Groom. Brian Davidson Special to the Star
FC Kansas City forward Shea Groom. Brian Davidson Special to the Star