Missouri tight end Kendall Blanton.
Missouri tight end Kendall Blanton. File photo
Missouri tight end Kendall Blanton. File photo