Sia Furler
Sia Furler Evan Agostini AP
Sia Furler Evan Agostini AP

Showing her face or not, Sia heads to center stage at Grammys

February 03, 2015 01:21 PM