Otis Sudeikis, son of Jason Sudeikis and Olivia Wilde, loves Beyonce.
Otis Sudeikis, son of Jason Sudeikis and Olivia Wilde, loves Beyonce. File photo
Otis Sudeikis, son of Jason Sudeikis and Olivia Wilde, loves Beyonce. File photo